Misschien vind je het een beetje raar. Wie combineert een café met iets dat zo ingrijpend is?

Wel: wij doen dit. 

Voor ons draait een rouw- en verliescafé rond ont-moeten.

Er is tijd, aandacht en ruimte voor verlies in een sfeer van vertrouwen en verbondenheid. 

Niks moet. 

Je kan ook gewoon komen luisteren en een koffie drinken. Je krijgt (h)erkenning. Er zijn lotgenoten.

Of je wordt in je omgeving geconfronteerd met iemand die een verlies lijdt. 

En dan kan je wel wat tips gebruiken.

Ook binnen het professionele leven (verpleging, onderwijs,...) kan het nuttig zijn om te weten wat je kan doen of zeggen. 

Iedereen is welkom.