blij met onze meters

sabine hagedoren

Als meter kan ik het verdriet dat hoort bij het verdwijnen van een dierbare niet wegnemen.

Maar als we het samen dragen dan wordt het minder zwaar.

Praten helpt. 

 

LARA TAVEIRNE

Ik heb het zelf meegemaakt. De grond die onder je voeten wegslaat. De tastbare leegte die achterblijft. De woorden die er niet voor zijn.De wereld die toch verder draait.En wat iedereen ook mocht beweren over de helende krachten van de tijd, het waren toch vooral de gesprekken met lotgenoten die de pijn konden verzachten. 


FIER OP ONZE HOOFDPARTNER

Sterk investeert heel wat om de eigen maatschappij terug wat sterker te maken en de veerkracht te verhogen. Dit omdat ze zelf hun dochtertje Emeline zijn verloren en dus heel goed weten waar het allemaal om draait en wat belangrijk is bij een verlies, maar ook in het leven.

 

Ooit begonnen met wenskaarten ontwerpen, nadien ook geschenkpakketten en relatiegeschenken voor elke gelegenheid. Als je dan iets geeft aan iemand, dan moet het iets speciaals zijn. En vooral vanuit het hart. Ze willen de eigenheid zoveel mogelijk doortrekken in alles wat ze doen. Zo werken mensen met een zware beperking mee aan dit bedrijf. Zo kunnen ook zij zich inzetten voor een groter geheel.  (? www.ster-k.be)

 

 

EN OOK HAPPY MET ONZE ANDERE PARTNERS

Heidehuis vzw is een pluralistische organisatie die palliatieve zorg in Noord-West-Vlaanderen organiseert en uitbouwt.

Deze zorg wordt aangeboden in de thuiszorg, het palliatief dagcentrum en de palliatieve eenheid. Overkoepelend is er het Palliatief Netwerk.

De meeste mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven in hun vertrouwde omgeving door te brengen. Palliatieve Zorg Thuis helpt dit mogelijk te maken.

Het Palliatief Dagcentrum biedt aan mensen met een levensbedreigende ziekte de kans om één of meerdere dagen per week in een ontspannende omgeving door te brengen.

Voor wie niet thuis kan blijven, is er de mogelijkheid om te verblijven in de palliatieve Zorgeenheid De Vlinder. Deze thuisvervangende eenheid biedt totaalzorg op maat.

Het palliatief netwerk overkoepelt en ondersteunt de uitbouw van palliatieve zorg in woonzorgcentra en ziekenhuizen. We informeren en sensibiliseren het ruime publiek en organiseren een uitgebreid vormingsaanbod

Missing You vzw is een dynamische organisatie van een 80-tal gemotiveerde vrijwilligers verspreid over heel Vlaanderen. 
MY wil kinderen, jongeren en jongvolwassenen die iemand verloren zijn ruimte en tijd geven voor hun rouwproces, elk op hun eigen manier. Naast informatie brengen ze lotgenoten met elkaar in contact via activiteiten zoals maandelijkse praatgroepen, creatieve rouwgroepen, een jaarlijkse ontmoetingsdag en een jaarlijks rouwkamp.  
Daarnaast wil Missing You een samenleving creëren waar verlies en rouw bespreekbare thema’s zijn alsook de omgeving van jonge rouwenden sensibiliseren. Daarom organiseert Missing You regelmatig vorming en lezingen over rouw en werkt ze samen met partners die ook aandacht vragen voor dit belangrijke thema. 


Rouw- en verlies begeleiding